Home ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δημόσια Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» στον Δήμο Αθηναίων

Δημόσια Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» στον Δήμο Αθηναίων

346 views
Κοινοποίηση

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/1-6-2010), όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/9-8-2019), καθώς και της εγκυκλίου 1/2020 (Α.Π.661/7-1-2020 ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6- ΩΤ2) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 του ν. 3852/2010)», 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι για την επιλογή τους στη θέση του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» στον Δήμο Αθηναίων να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Αθηνάς αρ. 63, 2ος όροφος).

Η ισχύς της παρούσας πρόσκλησης καταλαμβάνει και τις δύο ψηφοφορίες που προβλέπει ο νομοθέτης για την επιλογή του Συμπαραστάτη στην παρ.2 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010, είτε αυτές πραγματοποιηθούν στην ίδια συνεδρίαση είτε η επαναληπτική ψηφοφορία πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη συνεδρίαση. Η παρούσα έχει αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων και στο Πρόγραμμα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ:  Ψ6ΝΖΩ6Μ-0ΙΞ).

Διαβάστε τη σχετική  Προκήρυξη  (ΑΔΑ: ΨΔ62Ω6Μ-ΛΗ9) εδώ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

964447707459310
360 F 123709226 Ocz8ys8i8kzhyihlwuksfdpfq4nopbzu

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Athenschannel.gr 2

©2023 athenschannel.gr All Right Reserved by Digital Cities IKE

Member Media 200x200 1
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?