Home ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις τώρα στην ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις τώρα στην ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

277 views
Κοινοποίηση

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 31 Μαΐου έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023.
Προσλήψεις για αρχαιολόγους, εργατοτεχνίτες και εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, του υπουργείου Πολιτισμού.

Η σύμβαση εργασίας θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι τις 31-12-2023.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν άτομα Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις τώρα στην ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας – Γενικά προσόντα πρόσληψης
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 2103443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101, των κατωτέρω επιπέδων: Α ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), Β ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) εργατοτεχνικού προσωπικού, Γ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (ΠΕ) μη Διοικητικού Προσωπικού. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο
Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
Υπουργείο Πολιτισμού: Προσλήψεις τώρα στην ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας – Υποβολή αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 31 Μαΐου έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efafeu@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ. Καραμανλή & Ζαφείρη, τ.κ. 35133, Λαμία απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας υπόψιν κας Σαρτζή Ευαγγελίας ή κας Σταμοκώστα Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 22310 47628-9).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: workenter.gr

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

964447707459310
360 F 123709226 Ocz8ys8i8kzhyihlwuksfdpfq4nopbzu

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Athenschannel.gr 2

©2023 athenschannel.gr All Right Reserved by Digital Cities IKE

Member Media 200x200 1
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?