Ανακοινώνεται η υπ’αριθμ. Πρωτ. 157870/19-06-2024   (ΑΔΑ: ΨΦΜΛΩ6Μ-16Ι)  Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων, το παράρτημα και η αίτηση. …

Top Stories

Latest Videos

Latest News

Business World

Politics

Ανακοινώνεται η υπ’αριθμ. Πρωτ. 157870/19-06-2024   (ΑΔΑ: ΨΦΜΛΩ6Μ-16Ι)  Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων, το παράρτημα και η αίτηση. Ημερομηνία Υποβολής …

latest podcast

Ανακοινώνεται η υπ’αριθμ. Πρωτ. 157870/19-06-2024   (ΑΔΑ: ΨΦΜΛΩ6Μ-16Ι)  Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου …

Ανακοινώνεται η με Α.Π. 154939/17.06.2024 (ΑΔΑ:ΨΓΕΒΩ6Μ-532) Γνωστοποίηση Δημάρχου Αθηναίων, με επισυναπτόμενη την απαιτούμενη αίτηση, που αφορά …

Τo ΚΕΠ 1ης δημοτικής κοινότητας (Ακαδημίας 88) επανήλθε πλήρως στην παραγωγική του λειτουργία.Ευχαριστούμε τους …

Life Style

Ανακοινώνεται η υπ’αριθμ. Πρωτ. 157870/19-06-2024   (ΑΔΑ: ΨΦΜΛΩ6Μ-16Ι)  Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων, το παράρτημα και η αίτηση. Ημερομηνία Υποβολής …

Health

Ανακοινώνεται η υπ’αριθμ. Πρωτ. 157870/19-06-2024   (ΑΔΑ: ΨΦΜΛΩ6Μ-16Ι)  Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων, το παράρτημα και η αίτηση. Ημερομηνία Υποβολής …

964447707459310
360 F 123709226 Ocz8ys8i8kzhyihlwuksfdpfq4nopbzu

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Athenschannel.gr 2

©2023 athenschannel.gr All Right Reserved by Digital Cities IKE

Member Media 200x200 1
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?